MARMARAY

Dünyadaki en önemli projelerden biri olan Marmaray Projesi, İstanbul’un kentsel yaşantısını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, kentlilere çağdaş bir kent yaşamı ve kentsel ulaşım imkânları sunulabilmesi, kentin doğal tarihi özelliklerinin korunabilmesi için tasarlanmış, elektrik enerjisi kullanarak çevreyi kirletmeyen, yüksek kapasitesiyle ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş bir demir yolu projesidir. İstanbul’da Gebze ve Halkalı arasındaki mevcut banliyö hatları iyileştirilerek ve bu hatların İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünel ile bağlanarak iki yaka arasında kesintisiz bir raylı toplu taşıma sistemi tesis edilmiştir. Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan, Pekin’den Londra’ya kesintisiz demir yolu bağlantısının son halkası olan Marmaray Projesi kapsamında inşa edilen Boğaz Tüp Tünel geçişi, bugüne kadar yapılmış en derin Batırma Tüp Tünel olma özelliği ile bir Dünya Rekorunu elinde bulundurmaktadır.

Proje ile İstanbul’da Asya ve Avrupa yakalarındaki toplu taşıma hizmet düzeyi ve kapasitesini artırmak ve mevcut iki adet banliyö hattının iyileştirilmesi ve şehirler arası tren işletmeciliği için ilave bir üçüncü hat eklenmesi sureti ile banliyö hatlarının İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünel ile bağlanarak Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz bir raylı toplu taşıma sistemi tesis etmek ve böylece kentin ulaşım sorununun çözümüne etkin ve uzun vadeli bir katkı sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca, 100 yıllık tasarım ömrü ile İstanbul’un ulaşım sorunlarına uzun süreli çözüm sağlanması, mevcut köprülerin trafiğinde azalma sağlanması, araç trafiğinin Tarihi İstanbul şehrine etkilerinde azalma sağlanması ve çevre dostu proje ile İstanbul’da trafikten kaynaklanan ve çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olan hava kirletici gazların ve sera gazlarının miktarında azalma sağlanması hedeflenmiştir.